NORGES DØVEFORBUND

MØRE OG ROMSDAL 

STOREVÅGEN 75, 6020 ÅLESUND

STIFTET 24. MAI 1924

   Konto: 3900 34 73027

Hvis ikke, MØT opp på Døvesenteret 4.desember kl. 20. Da kommer Jon Ola Wattø med et foredrag om brann og hva en må gjøre for å unngå at det skal begynne å brenne i heimen. [3.12]