NORGES DØVEFORBUND

MØRE OG ROMSDAL 

STOREVÅGEN 75, 6020 ÅLESUND

STIFTET 24. MAI 1924

   Konto: 3900 34 73027

Hurra. Ålesund Døves Seniorgruppa fikk godkjent som lotteriverdig organisasjon. Altså får lov å inn i bingo entreprenør.